aphorisms

Korkusuzluk


Korkudan nasıl kurtulabilirim?

Herşeyin içeriden kaynaklandığını, yani içinde yaşadığın bu dünyanın sana doğru yansıtılmadığını ancak senin onu dışarıya yansıttığını anladığında korkuların son bulur.

Özgürlük
Rol
Bu kitap sensin, tüm kuşkularınla ve emin olduklarınla, doğrularınla ve yalanlarınla, korkunla ve sevginle. Sen aynı zamanda hem yazar hem okuyucusun, hem sıradan hem sıradışı, hem Düşleyen hem de düşlenensin. Elio D’Anna