aphorisms

Korkusuzluk


Korkudan nasıl kurtulabilirim?

Herşeyin içeriden kaynaklandığını, yani içinde yaşadığın bu dünyanın sana doğru yansıtılmadığını ancak senin onu dışarıya yansıttığını anladığında korkuların son bulur.

Lupelius’un keşiş savaşçıları
To know More…
Rol yapma bilinci. Ancak Okul’un prensiplerini hatırladığın müddetçe rol yapabilirsin.