aphorisms

Korkusuzluk


Korkudan nasıl kurtulabilirim?

Herşeyin içeriden kaynaklandığını, yani içinde yaşadığın bu dünyanın sana doğru yansıtılmadığını ancak senin onu dışarıya yansıttığını anladığında korkuların son bulur.

Dünya için endişelenme
Endişeden Bağımsız Olmak
Farklı durumlar yok