Sev kendini

İrade


İrade

the Will

İrade bir fikir, nesne ya da arzu değildir. Düşüncelerin sana mağlup olduğunu haykırdığında başarmanı sağlayan şeydir İrade. Sıradan insan dünya varlıklarını ancak elleriyle ya da duyularıyla kavrayabilir ancak bir bütünlük insanı, içinde yaşadığı dünyayı yaratmak ve yansıtmak için kendi iradesini kullanır. Sıradan insan dünyayı kendisinden ayrı bir gerçeklik olarak algılar. Bir bütünlük insanı ise kendi vizyonu ile dış dünyanın bir ve aynı olduğunun farkındadır. İrade geliştirebileceğin bir şey değil, çoktan sahip olduğun ve bu yüzden de sadece sendeki varlığını kabullenmen gereken bir şeydir.

Sev kendini
Evren, senin içsel sonsuzluğunun sadece tahmini, kör bir ölçümüdür
Sev kendini
Kendini askıya aldığında
Sev kendini
Vizyon aydınlandığında
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com