Book

The Inner Economy


The Inner Economy The reason our world has three billion people starving and in deprivation is the result of an imposed belief based on a monetary, quantitative economy.  Starvation and poverty will disappear from the earth if we understand that solution can only come from an inner creative economy.  And remember!  Freedom,...

The School

Physical energy and Power of Doing II


Physical Energy and Power of Doing To reach the Management of Energies a preparatory school is required, a long process of self observation and efforts that are so intense that few men can do it. These special men have existed in every era. We call them leaders or remarkable men. The Greeks called them heroes and demigods,...

L’alimentazione e il nutrimento I


L’alimentazione La nostra scienza sa calcolare l’energia necessaria per sollevare un certo peso o per spostare un tavolo. Può dirci quante calorie ci sono necessarie e quali cibi ed in quali quantità dobbiamo assumere per produrle. Ma ancora non sappiamo da dove arriva e come accumulare e gestire l’energia...

The School

Physical energy and Power of Doing I


Physical Energy and Power of Doing Science knows how to calculate the energy required to lift a certain weight or to move a table. It can tell us how many calories are needed and which foods and in what quantities we must eat them. But we still do not know where energy comes from and how to collect and manage it to carry...

Endişeden Bağımsız Olmak


Özgürlük, endişeden bağımsız olmaktır. Arzularınızı ve korkularınızı önemsemeyin. Bırakın gelsinler ve gitsinler. Gerçeğe duyulan ‘arzu’ bile, daha ileriki gelişmeleri mümkün kılmak için terk edilmek zorundadır. Arzu ortadan kalkarsa geriye ne kalır? Asla değişmeyen herşey…bu dünyanın...

Yeni evrensel dil müzik olacak


Kelimelerin, farklı bölgesel konuşma biçimlerinin olduğu bir dünya içerisinde davranışların sergilenmesi açısından yetersiz kaldıklarına ve müziğin, bireylere ve ülkelere ilham kaynağı olan ve onları birleştiren özelliğiyle kelimelerin ötesine geçerek kültürel ve coğrafi sınırlar içindeki...